Marka değil, kalite satıyoruz.
 

1994'ten beri UNCUNUZ

 
 

ÜYE OL  |  GİRİŞ    |  ŞİFREMİ UNUTTUM

Yeni İcat Harman Makinesi

1891 yılında Osmanlı hizmetinde Avrupalı bir mühendis tarafından bir harman makinası icat edilir. Devrin ticarî ve ziraî durumunun farkında olan ve yeni icadının büyük faydalar sağlayacağını düşünen mühendis, icadın detaylı bir planını çizer ve gerekli açıklamaları ilave ederek padişaha sunar. İcat, ilginç olmasının yanında, takdim yazısındaki ziraî ve ticarî detaylarıyla dikkat çekiyor…


İnsanlar yüzyıllardır hayat şartlarını kolaylaştırmak ve sahip olduğu değerlerden daha fazla verim almak içinde bulundukları zaman ve mekânın getirdiği şartları da dikkate alarak birçok icatlarda bulunmuşlardır. Dünya tarihinde birçok mucit icatlarıyla adını tarihe yazdırmayı başarmıştır.

İcatların çoğaldığı 19. asırda, mucitler, yeni buluşlarını patentlerle koruma altına almaya başladırlar. Aynı tarihlerde Osmanlı coğrafyasında da birçok icatlar yapılıyor ve devrin padişahına arz ediliyordu.

İşte, Osmanlı’da bu icatlardan birini de Mühendis Kasbah yapmıştır. Kasbah, yaptığı icadı 13 Kasım 1891’de resimlerle süsleyerek devrin padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han’a arz etmiştir. Bu mucit mühendisin raporunda ziraaî ve ticarî anlamda ilginç detaylar dikkat çekiyor. ‘Atebe-i ulyâya takdim kılınmak üzere rapordur’ yazısıyla başlayan Kasbah Efendi’nin raporu şu şekildedir:

“Avrupa devletleri ziraat makinelerinden ve madenlerden zengin oldular. Anadolu’nun hava ve iklimi çok farklı olduğundan Avrupa’da icat olunan ziraat makineleri bu memleketlere yaramaz. Otuz sene evvel Prusya’dan bir büyük makine fabrikasından kontrat ile getirtilerek maden-i hümayundan ‘Pelitli’ mühendisliğine atandım. Otuz seneden beri Anadolu’daki ziraat usulleriyle uğraşıp ve madenleri başka mühendislerden daha fazla inceledim. Bu esnada yaptığım tecrübeler için haylice para harcayarak Osmanlı ve Anadolu kaidelerine uygun ziraat makineleri icat ettim.

“Bu ziraat makineleri eğer Zeytinburnu, Tersane yahut Tophane’de yapılırsa pek az masrafla meydana geleceğinden Avrupa’dan getirtilmesine ihtiyaç kalmaz. İngiltere’ye gönderilen birçok liralar ve komisyoncuların alacakları yüzde yirmi, memalik-i şahanede kalır.
“Osmanlı gümüş ve bakır madenlerinden senelik onar bin okka gümüş, Hazine-i Celile için hâsılat olurdu. Elli sene önce bazı Avrupalı mühendisler eski usulü bozarak fikirlerine göre yaptıkları işlerle madenleri mahvolmak derecesine getirdiler.

“Ergani madeni, en büyük bakır ocağıdır. Keban madeni ise Anadolu’da en zengin gümüş madenidir. Çemişgezek’teki kömür madeninin ne kadar kıymetli olduğu herkesin malumu iken bendenizden önce orada mühendislik eden Mösyö Velis’in kendi menfaatleri için çalışmak üzere daha sonra bir kumpanya teşkil etmek düşüncesiyle verdiği gerçek dışı rapor üzerine buradaki faaliyet durdurulmuştu.

“1864 (1280) senesinde Mehmed Talib Efendi kumpanya teşkil ederek Selanik’te gümüş madeni ve Altındere’de altın kum işlemek için bendenizi mühendis gönderdiklerinde otuz beş karyede arayıcılardan beher dirhemi otuz sekiz kuruşa büyük miktarda altın kum topladım. Kumun çıktığı altın damarlarını dağda arayarak buldum. Orada civa ile altın kum makinesi yaptım ve makineden ümidimizden fazla hâsılat çıkmaya başlamış ise de ferman-ı âlisi alınamadığından Kelkic Kaymakamı Receb Bey gelerek faaliyeti durdurdu ve yasakladı.
“Mithat ve Mahmut Nedim paşalarla Petros Efendi ve kuyumculara Selanik’teki madenler için üç defa rapor takdim ettim. Bir defa Mühendis Mösyö Velis başında şapka ile, Türkçe bilmediği halde gönderilmiş ise de köylüler onun dilinden bir şey anlamadıklarından ve kendisi de meramını ifade edemediğinden boş yere yol masrafı harcamaktan başka bir faydası görülmedi ve hakikat dışı bir rapor verdi.

“Kulunuz ziraat makineleri ihdas ve maden inşaatı için müfettiş tayin edilerek Hazine-i Hassa yahut Çiftlikât-ı Hümayun hizmetinde istihdam buyurulur isem az müddet zarfında acizane vuku bulacak başarılı hizmetlerimin faydaları görülecektir. Haddim olmayarak istediğim memuriyetin verilmesini istirham ederim. Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü’l-emrindir.” Kaynak: Adana, Fi 1 Teşrin-i Sani 1307 [13 Kasım 1891], Mühendis Kasbah

İcatlarını resimlerle gösteren Mühendis Kasbah, Anadolu’da her yerde yaz günleri kuvvetli rüzgâr olduğundan, yeni icat ettiği Osmanlı yelken makinesinin tarla ve bahçe sulamak, harman dövmek ve saire için büyük faydası görüleceğini ifade etmektedir. Kasbah, Avrupa tarım makinelerinin Anadolu’nun hava ve iklim şartlarına uymadığı için bu makineyi icat ettiğini söylemektedir.
Mühendis Kasbah ayrıca, 1864’te Selanik vilayetinde Altındere ve civarındaki otuz beş köyde altın kum yıkamak için yaptığı tulumbalı altın kum makinesinin ve altın kum yıkamak için lüzumlu aletlerin de çizimini yapmış ve Sultan İkinci Abdülhamid Han’a arz etmiştir.

Yeni İcat: Harman Makinesi
1-Anadolu’da, her bir yerinde yaz günleri kuvvetli rüzgar bulunduğundan tarla ve bahçe sulamak, harman dövmek ve saire için “Yeni Osmanlı Yelken makinesi” yapıldığında büyük bir faydası ve yararı görülür.
2-Rüzgâr Makinesi
3-Anadolu’nun hava ve iklimi çok farklı olup Avrupa’nın icatlarını bu Anadolu’nun haline uygun hale getirmek için işbu resimde gösterilen Osmanlı yeni ziraat makineleri icat olundu.
4-Yelpazen
5-Malama (samanla karışık tahıl) savuran makine
6-Harman dövmek ve saman ufaltma makinesi

Yeni İcad: Altın Kum Yıkama Makinesi
1-Selanik vilayetinin Altındere ve civarlarında otuz beş köyde altın kum yıkamak için kullanılan aletler
2-Arayıcı tekne
3-1864 senesinde Mühendis Kasbah tarafından Selanik dağlarında inşa edilen altın kum değirmeni
4-Yeni ıslahat üzere az masrafla yapılacak tulumbalı altın kum makinesidir.


Kaynak: Ali Toköz, “Yeni İcat Harman Makinesi”, Yedikıta Dergisi, S.24, 30-33

<< Geri

English French German Italian Russian Spanish Turkish

 HAFTANIN ATASÖZÜ
SORUNUN KENDİN DE OLDUĞUNU ANLAMAYAN İNSANLAR ÇÖZÜMÜ BAŞKALARININ HUZURUNU BOZMAKTA BULUR

SÜREKLİ HATA YAPAN KİŞİLERİ SÜREKLİ AFFETMEKLE O KİŞİLERİ YÜZSÜZ YAPARSINIZ

SÖYLEME SIIRINI DOSTUNA DOSTUNUN DA DOSTU VARDIR ODA SÖYLER DOSTUNA SONRA TUZ EKERLER POSTUNA

BAŞARILI İNSANLARIN PROĞRAMLARI BAŞARISIZ İNSANLARIN MAZERETLERİ VARDIR

CEHALET İNSANI ÇİRKİNLEŞTİRİR SUSKUNLUĞUM ASALETİMDENDİR HER LAFA VERİLECEK BİR CEVABIM VARDIR LAKİN ADAMA BAKARIM ADAMMI DİYE

TEMBELE İŞ BUYUR SANA AKIL ÖĞRETSİN

OYNARSAN HUYUN BOZULUR OYNAMASSAN OYUN BOZULUR

EŞEĞ'E HADDİNDEN FAZLA DEĞER VERİR İSEN KENDİNİ YARIŞ ATI ZANNEDER

GÖNÜL GÖZÜ GÖRMEYEN CAN GÖZÜ NEYLESİN DÜYADA DÖNMEYEN DİL AHIRETTE NE SÖYLESİN

MERDİ KIPTİ ŞECEAT ARZ EDERKEN SİRKATİN SÖYLER

EL YUMRUĞU YEMEYEN KİŞİ KENDİ YUMRUĞUNU VALYOZ ZANNEDER

GENÇLİĞİNDE YÜRÜMEYE ÜŞENEN KİŞİ İHTİYARLIĞINDA KOŞMAYA DOYAMAZ

EĞER MEVLA RAST GETİRİRSE KİŞİNİN İŞİNİ MERMERE GEÇİRİR DİŞİNİ EĞER MEVLA RAST GEİTRMEZ İSE KİŞİNİN İŞNİ MUHALLEBİ YER İKEN KIRAR DİŞİNİ

HAK SİLLESİNİ OLMAZ SEDASI VURDUMU DA OLMAZ DEVASI

AH İLE ABAD OLANIN AHİRİ BERBAD OLUR...!

DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR, AKAR GİDER SEL OLUR...!

BİR YOĞURUMLUK HAMURUN VARSA DA ERBABINA YOĞURT...!

 ANKET
Web Sitemiz Nasıl Olmuş?
Süper
Güzel Olmuş
İdare Eder
Sıradan
Kötü
Berbat
  
 

Anasayfa  |  Kurumsal  |  Soyaunu  |  Gıda Haber  |  Online Uncu  |  İletişim


Çizginet
& Mehmet CAN

İRTİBAT TELEFONLARIMIZ

ÇAĞRI MERK.   0 850 302(UNCU)86 28
MERKEZ            0 216 316(UNCU)86 28
GSM SAİM
       0 530 225(UNCU)86 28


SORUNUN KENDİN DE OLDUĞUNU ANLAMAYAN İNSANLAR ÇÖZÜMÜ BAŞKALARININ HUZURUNU BOZMAKTA BULUR

Kapat !